Nemokami būreliai mokiniams "Lyderystės ABC" visoje Lietuvoje, nes

lyderių reikia visur ir visada! Daugiau informacijos tel. 8 684 67325

Projekto vadovas Aivaras Pranarauskas.

Daugiau nei 10 metų dirbu suaugusiųjų ir mokinių neformaliame švietime. Mano darbas organizuoti būrelių veiklą ir kelti būrelių vadovų kvalifikaciją, kad kiekviena pamoka mokiniui būtų naudinga ir įdomi.

Išsilavinimas – filosofija (VDU).

Esu asociacijos “Intelektinio Kapitalo Ugdymas” mokymų vadovas ir vienas iš įkūrėjų, lektorius, įvairių mokomųjų programų ir knygų autorius. Vedu mokymus asmeninio efektyvumo, laiko valdymo, emocinio intelekto, charakterio ugdymo, savimotyvacijos temomis. Vieni pirmųjų Lietuvoje sukūrėmė internetinį portalą skirtą saviugdai ir populiariajai psichologijai, kuris jau gyvuoja 8 metus. www.success.lt

Reguliariai vedu pamokas mokiniams projekte “Svajonių mokykla”, www.svajoniumokykla.lt

Parengiau audio knygą “Plastinė operacija charakteriui” skirtą savęs pažinimui, charakterio  ir karjeros kompetencijų ugdymui.

Su organizacija “Gelbėkit vaikus” jau penkti metai vedu mokymus mokytojams ir moksleiviams apie patyčių prevenciją, charakterio ugdymą, konfliktų sprendimą, streso valdymą. Esu pravedęs daug mokymų didelėms mokytojų grupėms, vaikų teisių kontrolieriams, socialiniams pedagogams projekte “Saugi mokykla”. Paskutinis projektas – organizavimas supervizijų profesinei kompetencijai ugdyti įvairių sričių darbuotojams dirbantiems su vaikais.

Dalyvavau projekte „TOC for education“. Mokiausi  metodikų skirtų bendrojo lavinimo mokyklų bendruomenėms. Metodikos skirtos per netradicines formas skatinti verslumo ugdymą, kūrybinį mąstymą, problemų sprendimą, tarpusavio komunikacijos gerinimą.

Karjeros konsultantas ir Komunikacijos vadovas Švietimo ministerijos projekte “Ugdymas karjerai”. Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centre vedžiau mokymus mokiniams, mokytojams, kitiems karjeros konsultantams, ruošiau metodinę medžiagą. Vadovavau darbo grupei ruošiančiai nacionalinį mokinių veiklinimo (praktikos) modelį.

Dalyvavau 3 dienų  trukmės karjeros konsultantų parengimo mokymuose, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras.

Dalyvavau 3 dienų  trukmės mokymuose “Karjeros  konsultavimo kompetencijų ugdymas”, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras.

Dalyvavau 5 dienų trukmės mokymuose "Neformalaus vaikų švietimo paslaugų plėtra", Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras.

“Lietuvos karjeros specialistų asociacijos” www.lksa.lt valdybos narys

Parengiau audio knygą “Karjera – drąsiai” skirtą vyresniųjų klasių mokiniams su atsakymais į jiems rūpimiausius klausimus susijusius su studijų ir darbo pasirinkimu.

Lektorius Ugdymo plėtotės centro (UPC) projekte “Mokytojų asmenybės tobulinimas”. Mokytojams vedžiau mokymus “Tolerancija ir kitoniškumas”. Taip pat vedžiau mokymus Lietuvoje užsienio mokytojams pagal "Erasmus+" mokytojų mainų programą.

Dalyvavau Baltijos šalių forume Rygoje, forumo tema “Kaip profesinės sąjungos gali padėti jaunimui pereiti iš švietimo sistemos į darbo rinką”. Profesinės sąjungos "Solidarumas" organizuotoje diskusijoje "Nauja Europos įgūdžių dienotvarkė. Drauge dirbant didinti žmogiškąjį kapitalą, įsidarbinimo galimybes ir konkurencingumą" ir daugelyje kitų.

Bendraautorius neformaliojo vaikų švietimo programos “Lyderystės ABC”.

Ugdymas karjerai